ANBI status

De Vereniging Museum Waterland heeft sinds 2010 de culturele ANBI-status van de belastingdienst. Donateurs van een  culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) mogen hun giften voor 125% aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Giften zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en komen volledig ten goede aan de doelstellingen van Vereniging Museum Waterland. De vereniging realiseert haar doelstellingen in Kunsthuis Waterland. Wilt u ons steunen met een donatie? Neem voor meer informatie contact op.

Zie ook de informatie op de website van de rijksoverheid.

Vereniging Museum Waterland | RSIN 4241071 | contact

Bestuur

Het bestuur vergadert om de zes weken en organiseert jaarlijks de algemene ledenvergadering. Contact: bestuur@kunsthuiswaterland.nl

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden voor de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Onze bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Door hen gemaakte kosten die voortvloeien uit de uitoefening van hun functie kunnen door de vereniging worden vergoed.

Doelstelling

De Vereniging Museum Waterland is opgericht in 1976 en heeft als belangrijkste doelstelling intermediair te zijn tussen hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en de bewoners van Purmerend en de regio Waterland. Aan deze doelstelling wordt inhoud gegeven door:

  • kunstuitleenfunctie: Kunstuitleen Kunsthuis Waterland omvat een collectie van honderden kunstwerken van meer dan 300 kunstenaars uit heel Nederland
  • tentoonstellingsfunctie: 6 tot 8 tentoonstellingen per jaar in Kunsthuis Waterland
  • collectievorming: verwerving van een collectie eigentijdse beeldende kunst, op basis van het tentoonstellingsprogramma van Kunsthuis Waterland
  • kunstcadeauwinkel: verkoop designartikelen en catalogi kunstenaars
  • educatieve activiteiten zoals: workshops, cursussen en lezingen

Documenten